Inspirace

08.06.2021

Pandemie velmi tvrdě zasáhla nás všechny, nikoho neminula. Podepsala se na našich rodinných vztazích, vzala nám naše blízké, připravila nás o práci či nás zasáhla zdravotně. Zároveň odhalila slabá místa naší společnosti a ukázala některé zvrácenosti dnešní společnosti, morální pokřivení části politického spektra i nás samotných. Ať už o pandemii chceme nebo nechceme mluvit či poslouchat, její dopady s námi budou velmi dlouhé roky a jako každá nepříjemná zkušenost v našem životě je důležité si prožít a uzavřít v sobě to, co nám daná zkušenost přinesla. 

O pandemii vzniklo množství textů, je to naprosto logické, téma se samo nabízí. Vpadlo nám do životů, byli jsme jím obklopeni, nemluvili jsme o ničem jiném, nečetli jsme o ničem jiném. Měli jsme sny o pandemii, báli jsme se dotýkat se cizích lidí, předmětů, drhli jsme si ruce ze strachu z nákazy.

Ne na všechny dopadla ale pandemie stejně drtivě. Jsou tady tací, kteří přišli o práci, museli stále dojíždět do bídně placených prací, s dětmi na domácí výuce a partnerem propuštěným z práce. A byli tady také tací, kteří začali pracovat na home office, jelikož jim to dnešní digitální doba umožňuje. 

Text chystané knihy se zaplétá do příběhů lidí, na které dopadla pandemie velmi odlišně. Oběma těmto zástupcům různých světů ukáže některé problémy a nespravedlnosti současného světa a donutí je přehodnotit svá zakořeněná přesvědčení.

Více napíšu co nevidět!