Autorské čtení Jeseník

06.04.2023

Na konci března jsem se vydal na autorské čtení do Jeseníku. Přijal jsem pozvání místní knihovny a přečetl několik úryvků z knihy, o kterých jsme se čtenáři a účastníky vedli živou diskusi. Seznámil jsem se s místním básníkem, diskutovali jsme o problematice vyhnání Němců po druhé světové válce i o tématu nenávisti a odpuštění, která jsou s válkou spojená. Někteří sdíleli své zkušenosti s životem v místním kraji, na který tvrdě dopadlo vyhnání sudetských Němců.

Druhé nosné téma knihy, homosexualita a nenávist vůči menšinám, s sebou přinesla debatu, která se již nenesla v tak přátelské atmosféře a bylo znát, že v naší společnosti existují velmi hluboké příkopy oddělující skupiny zcela odlišných světonázorů. Přestože jsme se snažili být konstruktivní a hovořit velmi otevřeně, bylo autorské čtení poznamenáno uzavřeností jednoho účastníka jiným názorům. Ostatní účastníci však o tématu živě hovořili, sdíleli své velmi pozitivní zkušenosti s postoji některých členů katolické církve vůči homosexuálům a celkově byla debata přínosná pro všechny zúčastněné. Ukázala nové problémy, o kterých někteří do té doby nevěděli, sdíleli jsme dobré i špatné zkušenosti a i ti, kteří nejsou otevřeni jiným názorům, si mohli vyslechnout plodnou diskusi ostatních a možná vidět problematiku z jiného úhlu pohledu.

Takový je současný svět, některá témata jitří emoce a hlazení proti srsti vede k vyhrocenějším situacím, než když se probírají pouze témata líbivá. Svět i literatura však dle mého názoru potřebuje upozorňovat i na ta bolavější místa v našich společnostech a životech, na tendence a vývoj, kterých bychom se měli střežit. Já osobně budu vždy raději číst o hrozivých vidinách budoucnosti, které se nikdy nenaplní, než o hrozivé minulosti, které jsme nedokázali zabránit.

Upřímně děkuji zaměstnancům knihovny v Jeseníku za vřelé a přátelské uvítání a budu se těšit na brzkou shledanou při dalším autorském čtení či na knižním festivalu, který v tomto malebném podhorském městě pravidelně pořádají.